Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Blog

MI Alchaeriyah

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL CHAERIYAH MADRASAH IBTIDAIYAH AL CHAERIYAH MAMUJU Madrasah Ibtidaiyah Al Chaeriyah Madrasah Hebat Madrasah Bermatabat Pendaftaran Hubungi Kami Apa Itu Madrasah Ibtidaiyah? Madrasah Ibtidaiyah adalah sekolah dasar berciri khas islam yang dalam kegiatan belajar menggunakan kurikulum kementrian pendidikan (DIKNAS) dan kurikulum kementrian agama (KEMENAG). Penggabungan dua kurikulum ini sangat penting dalam menunjang …